Dersim Bayragi..
Sey Riza

Dersim jenosidini
Anma Gunu
Her Yil

12 Temmuz

baner

InonudenAlpdoganT.C. Devlet liderlerinden I.Inonu’nun Dersim “Kasabi” yada turklerin Dersim jenosidini icraa etmeleri icin tayin edilen turk “Heinrich Himmler” yolladigi telgraf

(Fotografta turk devlet liderleinden i.inonu ve Dersim “Kasabi”a.alpdogan gozukmekte)

Kaynak:Munzur (Dersim Etnografya Dergisi )
Sayi:23/24 Kapak -Yil 7 Ankara

Suret
Ankara 30.5.1937
Kardeşim Alpdoğan
Yurda döner dönmez işlerinizi yakından takibe başladım.
Seyahat esnasında da her gün sizi takibediyordum.Aldıgınız neticelerden
memnun oldum.Mareşal size ve idarenize (askerî ve mülkî) itimadını
arttırmış olarak dönmüştür. Bunu müşahade etmek bana ayrıca sevinç ver-
di.
Atatürk sizden bana büyük takdir ve memnuniyetle bahsetti. Bil-
hassa Hanımefendinin asalet ve nezaketi ve Sabiha gökçene gösterdiği
alâka ve şefkat kendisini pek mütehassis etmiştir.
Başladığımız Dersim ıslahatı işini tam muvaffakiyetle bitirme-
miz için icap ettikçe her türlü yardımları yapmaktan geri durmayaca-
ğız. İki üç sene uğraşmak icap edeceğini tasavvur etmek muvafıktır. Bil-
hassa, kışın dahi askerî vaziyet ve hakimiyetimizi muhafaza etmemiz
ve belki, şimdiye kadar yapılan sel seferlerinden farklı olmak üzere
kaşın ufak mikyasta harekât yapmaklığımız icap edecektir. Yol ve inşa-
at işlerini ona göre tamamlamanız ve ilerletmeniz lâzımdır.
Huzuru kalb ve katî muvaffakiyet inancı ile çalışmanız için
bütün sebepler ve şartlar mevcuttur.
Muhabbet ile gözlerinizden öperim kardeşim.
İsmet İnönü